ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας 

 • Ενέργεια

  Οι ειδικοί της PETROLSEC παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας προσαρμοσμένες στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, τόσο στην ξηρά όσο και στην ανοικτή θάλασσα παγκοσμίως.

   

  Διαθέτουμε εμπειρία και εξειδίκευση παρέχοντας σας:

   

  - Λύσεις ασφάλειας σε παράκτιες πλατφόρμες παραγωγής ενέργειας, μελέτες έρευνας και γεώτρησης, FPSOs, υποθαλάσσια μελέτη, FLNG και σε παράκτιους αγωγούς.

   

  - Ασφάλεια για χερσαίες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων πεδίων πετρελαίου και φυσικού αερίου, σταθμών παραγωγής και μεταποίησης πόρων, LNG, δεξαμενών και αγωγών.

   

  - Διατάξεις ασφαλείας σε μεταγενέστερα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων LNG, CNG, διυλιστηρίων, σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και της χημικής βιομηχανίας.

 • Maritime και λιμενική ασφάλεια

  Η PETROLSEC έχει μοναδική εμπειρία στη θαλάσσια ασφάλεια, όπως:

   

  Προστασία θαλάσσιων λιμένων και λιμένων πετρελαίου, ασφάλεια φορτίων και στόλων δεξαμενόπλοιων, ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για πλατφόρμες πετρελαίου και φυσικού αερίου, FPSOs και αμυντικές διατάξεις για κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία σε λιμενικές εγκαταστάσεις.

   

  Υποστηρίζουμε επίσης τα ναυπηγεία και τις επιχειρήσεις ναυτιλιακών εταιρειών ως προς την εφαρμογή του κώδικα ISPS και την επιλογή άλλων συστημάτων ασφαλείας που ζητούν οι πελάτες τους.

 • Κρίσιμες Υποδομές και απαραίτητες υπηρεσίες

  Η PETROLSEC παρέχει λύσεις ασφάλειας και αναβαθμίσεις σε κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις καλύπτοντας απαραίτητες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρικής καθώς και υδροηλεκτρικής ενέργειας, λιμενικών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων και υδατοδρομίων, των δικτύων μέσων μεταφοράς και όλων των τύπων κτιρίων που έχουν κριθεί ως κρίσιμες υποδομές για το κράτος.

 • Ανανεώσιμη Ενέργεια

  Οι ειδικοί της PETROLSEC παρέχουν λύσεις ασφάλειας για την ανανεώσιμη και εναλλακτική βιομηχανία ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με την παραγωγή υδροηλεκτρικής,  αιολικής ενέργειας, ηλιακής καθώς και φωτοβολταϊκής ενέργειας.

 • Υδατοκαλλιέργειες & Ιχθυοκαλλιέργειες

  Οι ειδικοί της PETROLSEC παρέχουν μοναδικές λύσεις ασφάλειας για τη βιομηχανία υδατοκαλλιέργειών και ιχθυοκαλλιέργειών καθώς και για την αλιεία.

 • Ασφαλής και έξυπνη πόλη

  Η Petrolsec παρέχει μελέτη, σχεδιασμό και ολοκλήρωση στον τομέα της Ασφάλειας, Ασφάλειας, Λειτουργιών, Ελέγχου και Αυτοματισμού για έργα Smart & Safe City

   

   

Κεντρικά γραφεία:
 

12 Abba-Eben blvd, Bldg. ΡΕ,
 

Herzeliya Pituach 4672530, Ισραήλ
 

Τηλ:  +972-54-814 0311   + 972-9-7883680 
 

και το ταχυδρομείο: office@petrolsec.com

 • Facebook
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

©2017  PETROLSEC  LP   Powered by MOR

© Copyright