Αυτό που κάνουμε

Συμβουλευτική

Σχέδιο

Ανάπτυξη

Διαχείριση  

Η PETROLSEC παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για πάνω από 40 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων λύσεων σε ορισμένες από τις πιο οξείς προκλήσεις ασφάλειας στον κόσμο.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχουν λύσεις για την προστασία κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων τόσο από εγκληματικές δραστηριότητες όσο και από τρομοκρατικές απειλές, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων.

Οι επαγγελματικές μας ομάδες αναπτύσσουν λύσεις ασφάλειας ενσωματώνοντας τις τεχνολογίες αιχμής από τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως με την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των αποστολών για μονάδες ασφαλείας. Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα στοιχεία λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια τόσο των καθημερινών λειτουργιών όσο και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η PETROLSEC εξοπλίζει τη σειρά ασφαλείας με μια "Λειτουργική βάση δεδομένων ασφαλείας" (Operational Security Database "OSD" ) . Το OSD περιλαμβάνει πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούνται για προσταταυμένες, ασφαλείς και νόμιμες λειτουργίες. Αυτό περιλαμβάνει διαδικασίες ασφαλείας, πάγιες εντολές, επιχειρησιακά εγχειρίδια και ένα δόγμα ασφάλειας που καθοδηγεί τις πράξεις ασφαλείας, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε σενάριο.

Η προσέγγισή μας, μετά από διεξοδική αξιολόγηση, είναι να παρέχουμε μοναδικές, οικονομικά αποδοτικές λύσεις ασφάλειας για τη βελτίωση της προστασίας του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων σας.

1/19
© Copyright