Λύση ασφάλειας ιχθυοκαλλιέργειας

Bar Chart
State of the Art Security Technology 
Security Guards Professional Training
Operational Policy
Procedures
Security 
Management

Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία στην Ελλάδα που μπορεί να γίνει στόχος κλοπής, λαθροθηρίας και βανδαλισμού τα οποία αποτελούν απειλή για τις εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών.

 

Η Petrolsec αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας κατά των κλοπών και κάθε πιθανού ρίσκου. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής και σε συνεργασία με την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας παρέχουν ολοκληρωμένη ασφάλεια.

 

Κάντε κράτηση δωρεάν επίσκεψη αξιολόγησης ασφάλειας